Al Gezegd (uit U Mag Mij Wegstemmen)


AL GEZEGD

Het is allemaal
Al gezegd

Kut en dank
Seks en drank
Ik en de mijnen
Hebben Baccus al eeuwen geprezen
We zijn al achttien miljoen miljard maal
In u gekomen

En voor u verandert er niets
U doet morgen weer
Hetzelfde als voorheen
En voelt niets dat u niet
Eerder gevoeld heeft

Waarom doen wij dit nog ?
Zoeken wij de unieke woordensequentie
die ontsluit wat gesloten blijft ?
Zoeken we inzicht ?
Zoeken we gevoelens
Die anderen de miljoenen jaren verleden
Nooit gevoeld hebben ?

Het is allemaal
Al gezegd

Ook als ik u aankijk
Heb ik niets meer
Te vertellen dat ik
Nog niet uitgesproken heb.

Elk woord heeft alles al beschreven.

Ik kijk u dus maar in de ogen
En hoop dat een andere schrijver
De rest van dit gedicht
Nog op de plank heeft liggen.

Tijdens de lockdown leest dichter René van Densen elke dag een gedicht voor uit zijn dichtbundels. In navolging van Gert Vanlerberghe’s Balkonnenvrees heeft hij deze reeks Keukenvrees gedoopt. Op deze manier kunnen blinden en slechtzienden ook wat van zijn poëzie meekrijgen en hebben het bijkomende voordeel dat ze René zelf niet kunnen zien. De bofferds.

Share Button

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *