Puik (uit Papierpulp in Spe – ja, dié Puik)


PUIK

‘t Gaat puik en top en goed en fijn
Het kon simpelweg niet beter zijn
Een heel gewoon gáán met de banaan
De paden uit en de lanen aan

‘t Gaat top en goed en fijn en puik
Ik denk dat ik de kansen ruik
Een wereld open, klaar voor de pluk
Ik loop echt over van het geluk

‘t Gaat fijn en top en puik en goed
Weer ras vooruit met volle moed
Niet blijven staan want dat is dom
Schouders eronder pompiedom

‘t Gaat goed en puik en fijn en top
Ik draaf hier in een vol galop
Ik zing ik lach ik zie niet af
Ik vier het leven en niet het graf

‘t Gaat tuik en fop en poed en gijn
Jij wou nog bier, jij wou nog wijn
Nog maar een rondje, niet naar huis
Geen lamlendig hangen voor de buis

‘t Gaat fuik en pijn en toed en gop
Ik hef mijn glas en drink er op
Het enige dat u horen wil
Want leed is traag en staat zo stil

‘t Gaat pop en tijn en foed en guik
Het borrelt en klotst al in mijn buik
Nog eentje dan, voor de ambiance
Wat hebben we allen toch een boel chance

‘t Gaat pijd en gon en toek en fuip
Met z’n allen blijven we aan de zuip
Met een steeds en almaar groeiende groep
ALLEMENSEN

Wat een troep !

En inderdaad, de tekst kent u wellicht van deze versie:

Tijdens de lockdown leest dichter René van Densen elke dag een gedicht voor uit zijn dichtbundels. In navolging van Gert Vanlerberghe’s Balkonnenvrees heeft hij deze reeks Keukenvrees gedoopt. Op deze manier kunnen blinden en slechtzienden ook wat van zijn poëzie meekrijgen en hebben het bijkomende voordeel dat ze René zelf niet kunnen zien. De bofferds.

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *